Schildering Little C

Met de vloerschildering Collapsing Gangways voor het entreegebouw in de Samuel Soesmanstraat werd de enige tromp l’œil in Rotterdam gerealiseerd. Ging in aanvang de gedachte uit naar een spreuk of naar een in opdracht uitgevaardigde poëtische toepassing, in overleg werd gekozen om alleen met een beeld in de oplossing te voorzien. Uit diverse schetsen kwam deze versie naar voren met referenties aan de in Little C toegepaste bouwkundige elementen. De toepassing is opgenomen in de lijst kunstwerken in de openbare ruimte van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.

 

foto’s: © Marieke van der Lippe, Guus Sikkema

Bewonersorganisatie S. Soesmanstraat / realisatie 2023 / 2 x 2 m / www.bkor.nl/schilderkunst/collapsing-gangways